« 1Krn 24:31 1 Księga Kronik 25:1 1Krn 25:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dawid tedy i urzędnicy wojenni odłączyli na posługowanie syny Asaph i Heman i Idythun, którzyby prorokowali, na cytrach i na arfach i na cymbalech, według liczby swojej poruczonemu sobie urzędowi służąc.
2.GDAŃSKA.1881I odłączył Dawid i hetmani wojska na posługiwanie synów Asafowych i Hemanowych, i Jedytunowych, którzy prorokowali przy cytrach, i przy harfach, i przy cymbałach. A była liczba ich, to jest mążów pracujących w usłudze swej:
3.GDAŃSKA.2017Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy harfach, cytrach i cymbałach. A oto liczba pełniących tę służbę:
4.KRUSZYŃSKIDawid wraz z dowódcami wojska wydzielił na służbę ze synów Asafa, Hemana i Idituna, którzy prorokowali przy pomocy harf, cytr i cymbałów. Oto liczba mężów zajętych pracą swoją.
5.TYSIĄCL.WYD5Dawid oraz dowódcy wojska przydzielili na służbę [Bożą] tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali przy dźwięku harf, cytr i cymbałów. Oto liczba ludzi zatrudnionych w tej służbie:
6.BRYTYJKANastępnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych, do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach; liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała:
7.POZNAŃSKADawid wraz z dowódcami wojska wyłączył ze służby tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali przy dźwięku cytr, harf i cymbałów. A oto liczba mężów pełniących tę służbę:
8.WARSZ.PRASKADawid, wspomagany przez dowódców wojska, wydzielił również do służby specjalnej tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali przy dźwiękach harf, cytr i cymbałów. Oto wykaz przeznaczonych do tej służby.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Dawid wraz z dowódcami wojska odłączył do posługiwania synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali przy cytrach, przy harfach, i przy cymbałach. A ich liczba, to jest mężów pracujących w swej usłudze, była:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Dawid wraz z dowódcami wojska wydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy cytrach, lutniach i cymbałach. Liczba zatrudnionych przy służbie była następująca: