« 1Krn 25:2 1 Księga Kronik 25:3 1Krn 25:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Idythun: synowie Idythun: Godoliasz, Sory, Jesejasz i Hasabiasz i Mathathiasz, sześć pod ręką ojca ich Idythun, który na cytrze prorokował nad wyznającymi i chwalącymi Pana.
2.GDAŃSKA.1881Z Jedytuna: Synowie Jedytunowi: Godolijasz, i Zery, i Jesajasz, Hasabijasz, i Matytyjasz, i Symej, sześć, pod ręką ojca ich Jedytuna, który prorokował przy harfie, wyznawając i chwaląc Pana.
3.GDAŃSKA.2017Z Jedutuna – synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Jeszajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, sześciu, pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował przy harfie, dziękując PANU i wychwalając go.
4.KRUSZYŃSKIZ Idituna - synowie Idituna: Gedaljachu, Ceri, Jeszajachu, Haszabijachu, Matatiachu i Szimii - sześciu, pod kierownictwem ich ojca Idituna, prorokującego przy pomocy cytry, aby wysławiać i wychwalać Boga.
5.TYSIĄCL.WYD5Z Jedutuna - synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, sześciu, pod kierunkiem ich ojca, Jedutuna, który prorokował przy dźwiękach cytry na cześć i chwałę Pana.
6.BRYTYJKAZ synów Jedutuna: Gedaliasza, Seriego, Izajasza, Chaszabiasza, Mattitiasza i Szimeję, tych sześciu, pod kierownictwem ojca ich Jedutuna, który w natchnieniu grał na lutni pieśni dziękczynne i pochwalne Panu.
7.POZNAŃSKAZ Jedutuna, synowie Jedutuna: Gedaijahu, Ceri, Jeszajahu, Chaszabjahu, Mattitjahu, [razem] sześciu pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował przy cytrze, wielbiąc i chwaląc Jahwe.
8.WARSZ.PRASKASześciu było potomków Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei. Pełnili oni służbę pod kierunkiem swego ojca, Jedutuna, który prorokował przy dźwiękach cytry na cześć i chwałę Jahwe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z Jedutuna, synowie Jedutuna: Gedalia, Cori, Jezajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Semej sześciu, pod ręką ich ojca Jedutuna, który prorokował przy harfie, wyznając i chwaląc WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Jeszajasz, Szimi, Chaszabiasz i Matitiasz - sześciu posługujących pod nadzorem swojego ojca Jedutuna, który prorokował przy wtórze lutni pieśni dziękczynienia i pieśni uwielbienia dla PANA.