« 1Krn 26:32 1 Księga Kronik 27:1 1Krn 27:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A synowie Izraelowi według liczby ich, przedniejsi z domów, tysiącznicy i setnicy i przełożeni, którzy służyli królowi według hufów swoich, wchodzący i wychodzący na każdy miesiąc przez rok, każdy z nich przełożon był nad cztery i dwadzieścia tysięcy.
2.GDAŃSKA.1881A synów Izraelskich według liczby ich, przedniejszych w domach ojcowskich, i półkowników, i rotmistrzów, i przełożonych nad tymi, którzy służyli królowi we wszelkiej potrzebie, w podziałach swoich, przychodzących i odchodzących na każdy miesiąc przez wszystkie miesiące w roku; w każdym podziale było dwadzieścia i cztery tysiące.
3.GDAŃSKA.2017A oto synowie Izraela według ich liczby: naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszelkiej sprawie związanej z oddziałami przychodzącymi i odchodzącymi co miesiąc, przez wszystkie miesiące w roku. Każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.
4.KRUSZYŃSKISynów Izraelowych, według ich obliczenia, przełożonych rodów, dowódców tysiączek i setek i urzędników będących na służbie królewskiej, dla wszystkiego, co dotyczyło dywizyj, przychodzących i odchodzących co miesiąc, przez wszystkie miesiące roku, było w jednej dywizji dwadzieścia cztery tysiące.
5.TYSIĄCL.WYD5A oto Izraelici według ich liczby. Naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszystkich sprawach hufców, przychodzących i odchodzących co miesiąc przez wszystkie miesiące roku. Każdy hufiec liczył dwadzieścia cztery tysiące.
6.BRYTYJKATo są synowie izraelscy, według swej liczby: naczelnicy rodów, dowódcy tysięcy i setek, urzędnicy służący królowi we wszystkich sprawach oddziałów przychodzących i odchodzących, miesiąc w miesiąc, przez wszystkie miesiące roku, przy czym każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.
7.POZNAŃSKAA oto Izraelici według ich spisu: naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy, ich sekretarze służący królowi we wszelkich sprawach, związanych z oddziałami przychodzącymi i odchodzącymi co miesiąc przez wszystkie miesiące roku. Każdy oddział liczył 24. 000.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy Izraelici, według ich liczby, naczelnicy rodów, dowódcy oddziałów złożonych z tysiąca albo ze stu ludzi, służyli królowi w poszczególnych oddziałach, które przez cały rok, miesiąc po miesiącu, stawały do służby i z niej schodziły. Każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synów Israela według ich liczby, przedniejszych z ojców, dowódców tysiąca i setników, oraz przełożonych tych, co służyli królowi we wszelkiej potrzebie w swych przydziałach, przychodzących i odchodzących każdego miesiąca, przez wszystkie miesiące w roku było w każdym przydziale dwadzieścia cztery tysiące.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto potomkowie Izraela, według swojej liczby, naczelnicy rodów ojców, dowódcy tysięcy i setek, urzędnicy obsługujący króla w każdej sprawie, oddziały przychodzące i odchodzące, miesiąc w miesiąc, przez cały rok. Każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi.