« 1Krn 27:11 1 Księga Kronik 27:12 1Krn 27:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dziewiąty, miesiąca dziewiątego, Abiezer, Anathothczyk, z synów Jemini: a w hufie jego cztery dwadzieścia tysięcy.
2.GDAŃSKA.1881Dziewiąty miesiąca dziewiątego był Abijezer Anatotczyk z synów Jemini, a w podziale jego dwadzieścia i cztery tysiące.
3.GDAŃSKA.2017Dziewiątym, na miesiąc dziewiąty, był Abiezer Anatotczyk, z synów Beniamina, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.
4.KRUSZYŃSKIDziewiątym na miesiąc dziewiąty, był Abiezer z Anatot, z rodu Beniaminitów; a w dywizji jego było dwadzieścia cztery tysiące.
5.TYSIĄCL.WYD5Dziewiątym, na miesiąc dziewiąty, był Abiezer z Anatot, Beniaminita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
6.BRYTYJKADziewiątym, na dziewiąty miesiąc, był Abiezer z Anatot, Beniaminita, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.
7.POZNAŃSKADziewiątym, na dziewiąty miesiąc, był Abiezer z Anatot, Beniaminita, a jego oddział liczył 24. 000.
8.WARSZ.PRASKAOddziałem dziewiątym, przeznaczonym do posług w dziewiątym miesiącu, dowodził Abiezer, Beniaminita z Anatot. Jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziewiątym, dziewiątego miesiąca był Abiezer Anatotczyk z synów Jemina, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDziewiątym, na miesiąc dziewiąty, był Abiezer Anatotczyk, Beniaminita, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi.