« 1Krn 27:18 1 Księga Kronik 27:19 1Krn 27:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nad Zabulonitami Jesmajas, syn Abdyaszów: nad Nephthalitami Jerymoth syn Ozyel.
2.GDAŃSKA.1881Nad Zabulonowem Jesmajasz, syn Abdyjaszowy; nad Neftalimowem Jerymot, syn Asryjelowy;
3.GDAŃSKA.2017Nad Zebulonitami – Jiszmajasz, syn Obadiasza, nad Neftalitami – Jerimot, syn Azriela;
4.KRUSZYŃSKInad Zebulonem: Iszmajjachu, syn Obadiachu; nad Naftalim: Jerimot, syn Azrijela;
5.TYSIĄCL.WYD5nad Zabulonitami - Jiszmajasz, syn Obadiasza; nad Neftalitami - Jerimot, syn Azriela;
6.BRYTYJKANad Zebulonitami Jiszmajasz, syn Obadiasza, nad Naftalitami Jerimot, syn Azriela,
7.POZNAŃSKAnad Zebulonitami - Jiszmajahu, syn Obadjahu; nad Neftalitami - Jerimot, syn Azriela;
8.WARSZ.PRASKAnad Zabulonitami Jiszmajasz, syn Obadiasza; nad synami Neftalego Jerimot, syn Azriela;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nad Zebulunem Jiszmajasz, syn Obadjasza; nad Naftalim Jerimot, syn Azriela;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITnad Zebulonem Jiszmajasz, syn Obadiasza; nad Naftalim Jerimot, syn Azriela;