« 1Krn 27:24 1 Księga Kronik 27:25 1Krn 27:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nad skarby zaś królewskimi był Azmoth, syn Adyelów: a nad tymi skarby, które były w mieściech i w wsiach i w zamkach, był Jonathan, syn Ozyów,
2.GDAŃSKA.1881A nad skarbami królewskiemi był Asmawet, syn Abdyjelowy; a nad dochodami z pól, z miast, i ze wsi i z zamków był Jonatan, syn Uzyjaszowy;
3.GDAŃSKA.2017Nad skarbcami króla postawiony był Azmawet, syn Adiela; nad dochodami z pól, miast, wsi i zamków – Jonatan, syn Uzjasza;
4.KRUSZYŃSKINad skarbami króla słał Azmot, syn Adijela; a nad majątkami na prowincji: w miastach, we wsiach i w zamkach - Jechonatan, syn Uzzijachu.
5.TYSIĄCL.WYD5Nad skarbcami królewskimi stał Azmawet, syn Adiela, a nad skarbcami na prowincji: w miastach, wioskach i wieżach - Jonatan, syn Ozjasza.
6.BRYTYJKANad skarbcem królewskim postawiony został Azmawet, syn Adiela, nad skarbcami zaś po kraju: w miastach, wsiach, warowniach – Jehonatan, syn Uzzjasza.
7.POZNAŃSKANad skarbcami królewskimi był Azmawet, syn Adiela; nad dochodami zaś z pól, miast, wsi i zamków - Jehonatan, syn Uzzijjahu.
8.WARSZ.PRASKANad skarbcami królewskimi czuwał Azmawet, syn Adiela, syn Ozjasza zaś Jonatan miał pod swoją opieką wszystkie skarbce całego kraju rozrzucone po miastach, wioskach i zamkach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś nad skarbami króla był Azmawet, syn Adiela; a nad dochodami z pól, z miast, ze wsi oraz z zamków był Jonatan, syn Uzjasza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPieczę nad skarbcami króla sprawował Azmawet, syn Adiela, a nad skarbcami w kraju: w miastach, we wsiach i w warowniach - Jehonatan, syn Uziasza.