« 1Krn 27:31 1 Księga Kronik 27:32 1Krn 27:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Jonathan lepak, stryj Dawidów, radnym panem, mąż mądry i uczony: ten i Jahiel, syn Hachamoni, byli z synmi królewskimi.
2.GDAŃSKA.1881Ale Jonatan, stryj Dawidowy, był radcą, mąż mądry, i nauczony; ten, i Jehijel, syn Chachmonowy, był z synami królewskimi.
3.GDAŃSKA.2017Jonatan, stryj Dawida, był doradcą, człowiekiem mądrym i uczonym. Jechiel, syn Chakmoniego, był z synami króla.
4.KRUSZYŃSKIJechonatan, wuj Dawida, był radcą, był to człowiek roztropny i światły. Jehijel, syn Hachmoniego, był ze synami królewskimi.
5.TYSIĄCL.WYD5Jonatan, stryj Dawida, był jego doradcą, jako człowiek roztropny i uczony. Jechiel, syn Chakmoniego, zajmował się synami królewskimi.
6.BRYTYJKAJehonatan, stryj Dawida, człowiek rozumny i uczony, był jego doradcą; Jechiel, syn Chachmoniego, opiekował się synami królewskimi.
7.POZNAŃSKAJehonatan, zaufany przyjaciel Dawida, jako mąż mądry i uczony był jego doradcą, a Jechiel, syn Chakmoniego, wychowywał synów królewskich.
8.WARSZ.PRASKAJonatan, krewny Dawida, był doradcą królewskim. Słynął z roztropności i rozległej wiedzy. Jechiel, syn Chakmoniego, był wychowawcą synów królewskich.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jonatan, umiłowany Dawida, był doradcą; mąż mądry i nauczony; ten i Jechiel, syn Chakmoniego, przebywał z synami króla.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJehonatan, stryj Dawida, był doradcą. Był on człowiekiem rozumnym i uczonym. Jechiel, syn Chakmoniego, czuwał nad synami króla.