« 1Krn 28:18 1 Księga Kronik 28:19 1Krn 28:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystko to, prawi, przyszło spisano ręką Pańską do ranie, abych wyrozumiał wszystkę robotę wizerunku.
2.GDAŃSKA.1881To wszystko, rzekł Dawid, opisane z ręki Pańskiej mię doszło, abym zrozumiał wszystko, jako co urobić miano.
3.GDAŃSKA.2017To wszystko – powiedział Dawid – przyszło do mnie na piśmie z ręki PANA, abym mógł zrozumieć, jak wykonać ten plan.
4.KRUSZYŃSKI"To wszystko, rzecze Dawid, napisane z ręki Bożej mnie doszło, abym wzory wszystkich prac rozpoznał".
5.TYSIĄCL.WYD5O tym wszystkim - rzekł Dawid - o pracach zgodnie z planem budowy pouczony zostałem na piśmie ręką Pana.
6.BRYTYJKAO tym wszystkim pouczył Dawid Salomona zgodnie z pismem z ręki Pana pochodzącym i dotyczącym całego wykonania tego planu.
7.POZNAŃSKA- O tym wszystkim, jak wykonać prace według wzorów - zostałem pouczony przez Pisma pochodzące od Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAWszystko to pochodziło z pisma, które Jahwe trzymał w ręku spoczywającym na nim. W piśmie tym były przewidziane wszystkie prace według przedstawionych wzorców.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Całość w oparciu o wytyczne z ręki WIEKUISTEGO, bym pojął wszystko z planu dzieła.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITO tym wszystkim - [jak powiedział Dawid] - pouczony został on na piśmie pochodzącym z ręki PANA.