« 1Krn 28:20 1 Księga Kronik 28:21 1Krn 29:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto rozdziały kapłanów i Lewitów do wszelkiéj służby domu Pańskiego stoją przy tobie i gotowi są, i umieją tak książęta jako lud czynić wszystkie przykazania twoje.
2.GDAŃSKA.1881A oto poczty kapłanów i Lewitów do każdej posługi w domu Bożym bądą z tobą w każdej pracy; każdy ochotny i roztropny przy wszelkiej posłudze, także książęta, i wszystek lud staną na każde rozkazanie twoje.
3.GDAŃSKA.2017A oto zmiany kapłanów i Lewitów do każdej posługi w domu Bożym będą z tobą w każdej pracy; każdy ochotny i zdolny do wszelkiej posługi. Także książęta i cały lud stawią się na każdy twój rozkaz.
4.KRUSZYŃSKIA oto klasy kapłanów i lewitów dla wszelkiej służby domu Bożego będą z tobą w każdej pracy; każdy ochotny i uświadomiony w każdej posłudze, książęta też i cały naród, odpowiednio do twoich rozkazów będę z tobą".
5.TYSIĄCL.WYD5A oto zmiany kapłanów i lewitów do wszelkiej obsługi domu Bożego, którzy będą z tobą w każdej pracy; każdy ochotny i zdolny do różnych posług, książęta też i cały lud będą całkowicie na twoje rozkazy.
6.BRYTYJKAA oto są grupy kapłańskie i lewickie do wszelkiej służby w świątyni Bożej; będą cię też wspierać przy wszelkiej pracy wszyscy ochotni swoją mądrością w zakresie służby w świątyni Bożej, także książęta i cały lud staną na każdy twój rozkaz.
7.POZNAŃSKAA oto zmiany kapłanów i lewitów do wszelkiej służby w domu Bożym będą z tobą w każdej pracy; wszyscy ochotni i zdolni do wszelkiej posługi, a książęta i cały lud stawią się także na każdy twój rozkaz.
8.WARSZ.PRASKABędą ci przy tym pomagać wszystkie klasy kapłanów i lewitów wyznaczonych do wszelkiej służby w domu Bożym. Do różnych rodzajów prac będziesz miał ludzi oddanych ci i zdolnych wykonać wszystko. Starszyzna i cały lud mają wykonywać wszystkie twoje polecenia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto przy każdej pracy i do każdej posługi w Domu Boga będą z tobą oddziały kapłanów i Lewitów; każdy ochotny i roztropny przy wszelkiej pracy, także na każdy twój rozkaz są władcy oraz cały lud.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto grupy kapłanów i Lewitów do pełnienia wszelkiej służby w domu Bożym. Będą one z tobą w każdym dziele, każdy przy całej swojej mądrości chętny do wszelkiej pracy - zarówno książęta, jak i lud - gotowi na każde twoje słowo.