« 1Krn 28:5 1 Księga Kronik 28:6 1Krn 28:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł mi: Salomon, syn twój, zbuduje dom mój i sieni moje; bom tego sobie obrał za syna a ja mu będę za ojca.
2.GDAŃSKA.1881I mówił do mnie: Salomon, syn twój, ten zbydyje dom mój, i przysionki moje; albowiemem go sobie obrał za syna, a Ja mu będę za ojca.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział do mnie: Salomon, twój syn – to on zbuduje mój dom i moje dziedzińce. Jego bowiem wybrałem sobie za syna, a ja mu będę ojcem.
4.KRUSZYŃSKII rzekł do mnie: Salomon, syn twój, on to zbuduje dom mój i dziedzińce moje, albowiem wybrałem go sobie za syna, a ja będę mu za ojca.
5.TYSIĄCL.WYD5I rzekł do mnie: "Salomon, syn twój, on to zbuduje mój dom i moje dziedzińce, albowiem wybrałem go sobie na syna, a Ja będę mu ojcem.
6.BRYTYJKAI rzekł do mnie: Salomon, twój syn, zbuduje mi świątynię, gdyż go sobie wybrałem za syna i Ja będę mu ojcem.
7.POZNAŃSKAI rzekł do mnie: "To Salomon, twój syn, zbuduje mój Dom i moje dziedzińce. Jego bowiem obrałem sobie za syna, a Ja mu będę ojcem.
8.WARSZ.PRASKAI powiedział mi także: To syn twój Salomon zbuduje Mi dom z dziedzińcami, bo wybrałem go sobie na syna i pragnę być dla niego ojcem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc do mnie powiedział: Twój syn Salomon, ten zbuduje Mój Dom i Me dziedzińce; bowiem wybrałem go sobie za syna, a Ja mu będę za Ojca.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział On do mnie: Twój syn Salomon zbuduje Mi dom i wytyczy jego dziedzińce, gdyż wybrałem go sobie na syna i Ja będę mu ojcem.