« 1Krn 28:6 1 Księga Kronik 28:7 1Krn 28:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I umocnię królestwo jego aż na wieki, jeźli będzie trwał w pełnieniu przykazania mego i sądów moich, tak jako i dziś.
2.GDAŃSKA.1881I umocnię królestwo jego aż na wieki, będzieli statecznym w pełnieniu przykazań moich i sądów moich, jako i dziś.
3.GDAŃSKA.2017I utwierdzę jego królestwo na wieki, jeśli podobnie jak dzisiaj będzie trwał w wypełnianiu moich przykazań i praw.
4.KRUSZYŃSKIKrólestwo jego utwierdzę na wieki, jeśli będzie się trzymał, jak to czyni dzisiaj, w spełnianiu moich rozkazów i moich przykazań.
5.TYSIĄCL.WYD5Królewską jego władzę utwierdzę na wieki, jeśli podobnie jak dzisiaj będzie trwał w pełnieniu moich poleceń i nakazów".
6.BRYTYJKAI utwierdzę jego królestwo na wieki, o ile wytrwa w spełnianiu moich przykazań i wyroków, jak to jest dzisiaj.
7.POZNAŃSKAJeśli będzie wytrwale - jak to czyni - wypełniał moje przykazania i postanowienia, umocnię jego królestwo na wieki."
8.WARSZ.PRASKAJego królestwo będę utwierdzał po wszystkie czasy, jeśli zawsze tak jak dziś będzie się starał zachowywać moje przykazania i moje pouczenia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umocnię jego królestwo aż na wieki i będzie statecznym w pełnieniu Moich przykazań i Moich sądów, jak i tu dzisiaj.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli wytrwa w przestrzeganiu moich przykazań i praw - jak to jest dzisiaj - utrwalę jego dynastię na wieki.