« 1Krn 7:31 1 Księga Kronik 7:32 1Krn 7:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem Eber urodził Jeflat a Sober, a Otan, a Helem, a Suaa, siostrę jich.
2.WUJEK.1923A Heber zrodził Jephlath i Somor i Hotham i Suę, siostrę ich.
3.GDAŃSKA.1881A Heber spłodził Jafleta, i Somera, i Hotama, i Suę, siostrę ich.
4.GDAŃSKA.2017A Cheber spłodził Jafleta, Szomera, Chotama oraz ich siostrę Szuę.
5.KRUSZYŃSKIHeber zrodził Jafleta, Szomera, Hotama i siostrę ich Szua.
6.TYSIĄCL.WYD5Cheber był ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuy.
7.BRYTYJKACheber zrodził Jafleta, Szomera, Chotama i ich siostrę Szuę.
8.POZNAŃSKACheber był ojcem Jafleta, Szomera, Chotama oraz ich siostry Szuy.
9.WARSZ.PRASKASynami Chebera byli: Jaflet, Szemer i Chotam. Siostra ich miała na imię Szua.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Chaber spłodził Jafleta, Szomera, Chotama, oraz ich siostrę Szuę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCheber zrodził Jafleta, Szomera, Chotama oraz Szuę, ich siostrę.