« 1Krn 29:30 2 Księga Kronik 1:1 2Krn 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zmocnił się tedy Salomon, syn Dawidów, w królestwie swem: a Pan, Bóg jego, był z nim i uwielbił go wysoce.
2.GDAŃSKA.1881Zmocnił się tedy Salomon, syn Dawidowy, w królestwie swem, a Pan, Bóg jego był z nim, i uwielbił go wysoce.
3.GDAŃSKA.2017Salomon, syn Dawida, umocnił się w swoim królestwie, a PAN, jego Bóg, był z nim i bardzo go wywyższył.
4.KRUSZYŃSKISalomon, syn Dawida, umocnił się na królestwie swoim; Jahwe, Bóg jego, był z nim i uwielbił go wysoce.
5.TYSIĄCL.WYD5Umocnił się potem Salomon, syn Dawida, w swojej władzy królewskiej, a Pan, Bóg jego, był z nim i bardzo go wywyższył.
6.BRYTYJKASalomon, syn Dawida, umocnił się potem w swoim królestwie, a Pan, Bóg jego, był z nim i nader go wywyższył.
7.POZNAŃSKASalomon, syn Dawida, umocnił się na swym królestwie, a Bóg jego, Jahwe, był z nim i uczynił go niezmiernie potężnym.
8.WARSZ.PRASKAI umacniał się Salomon, syn Dawida, w swojej królewskiej władzy, a Jahwe, jego Bóg, był z nim i wynosił go coraz wyżej.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Salomon, syn Dawida, wzmocnił się w swym królestwie, a WIEKUISTY, jego Bóg, był z nim i bardzo go rozsławił.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon, syn Dawida, umocnił zatem swoje panowanie, a PAN, jego Bóg, był z nim i wyniósł go wysoko.