« 2Krn 1:13 2 Księga Kronik 1:14 2Krn 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zebrał sobie wozy i jezdne, i miał tysiąc i czterzysta wozów i dwanaście tysięcy jezdnych: i kazał im mieszkać w miastach poczwórnych wozów, a z królem w Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881A nazbierał Salomon wozów i jezdnych, i miał tysiąc i cztery sta wozów, i dwanaście tysięcy jezdnych, których rozsadził po miastach wozów, i przy sobie w Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017I Salomon zgromadził rydwany i jeźdźców, tak że miał tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy jeźdźców, których rozmieścił w miastach rydwanów i przy sobie w Jerozolimie.
4.KRUSZYŃSKISalomon zebrał wozy i jeźdźców i miał tysiąc czterysta wozów oraz dwanaście tysięcy jeźdźców, których porozmieszczał w miastach, gdzie były wozy i przy królu.
5.TYSIĄCL.WYD5Powiększył następnie Salomon liczbę rydwanów oraz jezdnych, tak że miał tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie.
6.BRYTYJKANastępnie zebrał Salomon wozy wojenne i jezdnych, tak że miał tysiąc czterysta wozów wojennych i dwanaście tysięcy jezdnych, i poumieszczał ich w grodach – wozowniach i przy swojej królewskiej osobie w Jeruzalemie.
7.POZNAŃSKAZgromadził potem Salomon rydwany i jezdnych i miał 1400 rydwanów i 12 000 jezdnych, których rozmieścił w miastach rydwanów i przy sobie w Jeruzalem.
8.WARSZ.PRASKANagromadził też Salomon wiele rydwanów i zebrał licznych jeźdźców. W sumie miał Salomon tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy jeźdźców; rozmieścił ich w miastach, w których przechowywano rydwany, niedaleko od siedziby króla w Jerozolimie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Salomon nazbierał wojennych wozów i jezdnych. Miał tysiąc czterysta wozów i dwanaście tysięcy jezdnych, których rozmieścił po miastach wozów oraz przy królu, w Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon nagromadził rydwanów i jazdy, tak że miał tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy wierzchowców. Rozmieścił je w miastach rydwanów i przy sobie, jako królu, w Jerozolimie.