« 2Krn 1:15 2 Księga Kronik 1:16 2Krn 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przywodzono mu téż koni z Egiptu i z Koi od kupców królewskich, którzy zajeżdżali i kupowali za pieniądze.
2.GDAŃSKA.1881I przywodzono konie Salomonowi z Egiptu, i rozliczne towary; bo kupcy królewscy brali towary rozliczne za pewne pieniądze.
3.GDAŃSKA.2017Sprowadzono też dla Salomona konie z Egiptu i nić lnianą, bo kupcy króla nabywali ją za określoną cenę.
4.KRUSZYŃSKIKonie, jakie Salomon posiadał, sprowadzano z Egiptu; karawana kupców królewskich brała całe stado za stałą cenę.
5.TYSIĄCL.WYD5Konie, które posiadał, Salomon sprowadzał z Egiptu i z Koa; wędrowni kupcy króla sprowadzali je za pieniądze z Koa.
6.BRYTYJKAKonie, które miał Salomon, sprowadzano z Egiptu i z Koe; handlarze królewscy nabywali je w Koe za określoną cenę.
7.POZNAŃSKAKonie Salomona pochodziły z Egiptu i z Koa; kupcy królewscy nabywali je w Koa za srebro.
8.WARSZ.PRASKAKonie kupował Salomon w Egipcie i w Koa. Kupcy Salomona sprowadzali je stamtąd całymi stadami po dogodnych cenach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Salomonowi przyprowadzono z Micraim konie oraz przedmioty pożądania; królewscy kupcy brali te przedmioty za zapłatę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKonie Salomona pochodziły z Egiptu i Koe. Kupcy króla nabywali je w Koe po określonej cenie.