« 2Krn 1:2 2 Księga Kronik 1:3 2Krn 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I szedł ze wszystkiem zgromadzeniem na wyżynę Gabaon, gdzie był przybytek przymierza Bożego, który sprawił Mojżesz, sługa Boży, na puszczy.
2.GDAŃSKA.1881I szedł Salomon i wszystko zgromadzenie z nim na wyżynę, która była w Gabaonie; albowiem tam był namiot zgromadzenia Bożego, który sprawił Mojżesz sługa Pański, na puszczy.
3.GDAŃSKA.2017Salomon więc poszedł, a z nim całe zgromadzenie, na wyżynę, która była w Gibeonie. Tam bowiem znajdował się Namiot Zgromadzenia Bożego, który sporządził Mojżesz, sługa PANA, na pustyni.
4.KRUSZYŃSKIi udał się Salomon wraz z całym zgromadzeniem, jakie z nim było. na wyżynę w Gabaonie, tam bowiem znajdował się namiot zgromadzenia Bożego, jaki Mojżesz, sługa Boży, zbudował na puszczy;
5.TYSIĄCL.WYD5Poszedł potem Salomon i z nim całe zgromadzenie na wyżynę, która jest w Gibeonie, ponieważ tam był Namiot Spotkania z Bogiem sporządzony przez Mojżesza, sługę Pańskiego, na pustyni.
6.BRYTYJKAPotem wyruszył Salomon wraz z całym zgromadzeniem na wzgórze, które jest w Gibeonie, gdyż tam był Boży Namiot Zgromadzenia, który Mojżesz, sługa Pana, sporządził na pustyni;
7.POZNAŃSKANastępnie udał się Salomon wraz z całym zgromadzeniem na wyżynę, która jest w Gibeonie; tam bowiem znajdował się Namiot Zjednoczenia z Bogiem, który jeszcze na pustyni zbudował Mojżesz, sługa Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAChodził też Salomon z całym zgromadzeniem na wyżynę gibeońską, gdzie znajdował się Namiot Spotkania z Bogiem, zbudowany przez sługę Bożego Mojżesza, kiedy jeszcze przebywał on na pustyni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Salomon poszedł, a z nim całe zgromadzenie, na wyżynę, która była w Gibeonie; bowiem tam był Namiot Zgromadzenia Boga, który Mojżesz, sługa WIEKUISTEGO, zrobił na puszczy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITi wraz z całym zgromadzeniem udał się na wzgórze w Gibeonie. Tam znajdował się Boży namiot spotkania, który Mojżesz, sługa PANA, sporządził na pustyni.