« 2Krn 1:4 2 Księga Kronik 1:5 2Krn 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ołtarz téż miedziany, który był urobił Bezeleel, syn Ur, syna Hur, był tam przed przybytkiem Pańskim, którego téż szukał Salomon i wszystko zgromadzenie.
2.GDAŃSKA.1881Ołtarz też miedziany, który był urobił Besaleel, syn Urowy, syna Hurowego, był tam przed przybytkiem Pańskim, gdzie Pana szukał Salomon, i wszystko zgromadzenie.
3.GDAŃSKA.2017A także ołtarz z brązu, który zrobił Besaleel, syn Uriego, syna Chura, znajdował się tam przed przybytkiem PANA. I tam udał się po radę Salomon oraz całe zgromadzenie.
4.KRUSZYŃSKIOłtarz miedziany, który zbudował Becalel, syn Uriego, syna Hura, tam się znajdował przed Przybytkiem Bożym. Salomon wraz ze zgromadzeniem szukał Jahwe.
5.TYSIĄCL.WYD5Tam przed przybytkiem Pana znajdował się ołtarz z brązu, który wykonał Besaleel, syn Uriego, syna Chura. Do Pana po radę poszedł Salomon wraz ze zgromadzeniem.
6.BRYTYJKATakże spiżowy ołtarz, który sporządził Besalel, syn Uriego, wnuk Chura, był tam przed przybytkiem Pańskim, do którego podążył po wyrocznię Pana Salomon i zgromadzenie.
7.POZNAŃSKAPrzed Przybytkiem Jahwe znajdował się tam ołtarz spiżowy, który zbudował Becalel, syn Uriego, syna Chura; do tego to [ołtarza] przybył Salomon i zgromadzenie.
8.WARSZ.PRASKAZnajdował się tam również [na wzgórzu] przed przybytkiem Jahwe ołtarz brązowy, zbudowany przez Besaleela, syna Uriego, syn Chura. Przychodził tam Salomon z całym zgromadzeniem, aby wspólnie szukać Jahwe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przed Przybytkiem WIEKUISTEGO, gdzie prosił w modlitwie Salomon i zgromadzenie, był także miedziany ołtarz, który zrobił Becalel, syn Urego, syna Chura.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak brązowy ołtarz, który zbudował Besalel, syn Uriego, wnuk Chura, stał przed przybytkiem PANA. Tam Salomon wraz ze zgromadzeniem postanowił Go szukać.