« 2Krn 1:6 2 Księga Kronik 1:7 2Krn 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A oto téjże nocy ukazał się mu Bóg, mówiąc: Żądaj, czego chcesz, abych ci dał.
2.GDAŃSKA.1881Onejże nocy ukazał się Bóg Salomonowi, i rzekł do niego: Proś czego chcesz, a dam ci.
3.GDAŃSKA.2017Tej samej nocy Bóg ukazał się Salomonowi i powiedział do niego: Proś, o co chcesz, a dam tobie.
4.KRUSZYŃSKIPodczas tej nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: "Proś o to, czego chcesz, abym ci dał".
5.TYSIĄCL.WYD5Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł: Proś o to, co mam ci dać.
6.BRYTYJKATej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: Proś, co ci mam dać?
7.POZNAŃSKATejże nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: - Proś, o co chcesz, a dam tobie.
8.WARSZ.PRASKAZaraz następnej nocy Bóg ukazał się Salomonowi i rzekł mu: Powiedz, co chcesz, żebym ci dał.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owej nocy Bóg przyglądał się Salomonowi i powiedział do niego: Proś cokolwiek, a dam ci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTej nocy ukazał się Salomonowi Bóg. Powiedział: Proś, co mam ci dać?