« 2Krn 1:7 2 Księga Kronik 1:8 2Krn 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Salomon do Boga: Tyś okazał nad Dawidem, ojcem moim, miłosierdzie wielkie, i postanowiłeś mię królem miasto niego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Salomon do Boga: Tyś uczynił z Dawidem, ojcem moim, miłosierdzie wielkie, i postanowiłeś mię królem miasto niego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Salomon powiedział do Boga: Ty okazałeś mojemu ojcu Dawidowi wielkie miłosierdzie i ustanowiłeś mnie królem w jego miejsce.
4.KRUSZYŃSKITedy Salomon odrzekł Bogu: "Tyś okazał Dawidowi, ojcu mojemu wielką łaskę, naznaczając mnie na króla miasto niego.
5.TYSIĄCL.WYD5A Salomon odrzekł Bogu: Tyś okazywał mojemu ojcu, Dawidowi, wielką łaskę, a mnie uczyniłeś w miejsce jego królem.
6.BRYTYJKAA Salomon odrzekł Bogu: Ty okazałeś Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę i mnie uczyniłeś po nim królem.
7.POZNAŃSKARzekł wówczas Salomon do Boga: - Okazałeś ojcu memu Dawidowi wielką łaskawość, a mnie ustanowiłeś po nim królem.
8.WARSZ.PRASKAA Salomon odpowiedział Bogu: Tyle dobroci okazałeś już ojcu mojemu, Dawidowi, i zechciałeś, żebym ja objął po nim władzę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Salomon powiedział do Boga: Ty uczyniłeś wielkie miłosierdzie i oprócz Dawida, mojego ojca, zamiast niego ustanowiłeś mnie królem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon na to: Ty Dawidowi, mojemu ojcu, okazałeś wielką łaskę i mnie uczyniłeś po nim królem.