« 2Krn 1:8 2 Księga Kronik 1:9 2Krn 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy, Panie Boże, niech się wypełni słowo twoje, któreś obiecał Dawidowi, ojcu memu; boś ty mnie uczynił królem nad ludem twoim wielkim, który jest tak nie przeliczony jako proch ziemie.
2.GDAŃSKA.1881A teraz, o Panie Boże! niech będzie stałe słowo twoje, któreś mówił do Dawida, ojca mego; boś ty mię uczynił królem nad ludem wielkim, który jest jako proch ziemi.
3.GDAŃSKA.2017A teraz, PANIE Boże, niech się spełni twoje słowo, które powiedziałeś do mego ojca Dawida, bo uczyniłeś mnie królem nad ludem, który jest tak liczny, jak proch ziemi.
4.KRUSZYŃSKIA teraz, Jahwe Boże, niechaj się spełni słowo Twoje wyrzeczone do Dawida, ojca mojego, Tyś mnie bowiem obrał królem nad narodem licznym jako piasek na ziemi!
5.TYSIĄCL.WYD5Teraz, Panie Boże, niech się wypełni Twoje słowo dane mojemu ojcu, Dawidowi, bo Ty sprawiłeś, iż jestem królem nad narodem tak licznym, jak proch ziemi.
6.BRYTYJKANiech się tedy teraz Panie, Boże, sprawdzi twoja obietnica, dana Dawidowi, mojemu ojcu, gdyż Ty uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym, jak proch ziemi.
7.POZNAŃSKAA teraz, o Jahwe, Boże [mój], spełnia się obietnica Twoja dana ojcu mojemu Dawidowi, boś uczynił mnie królem nad ludem licznym jak proch ziemi.
8.WARSZ.PRASKASpraw zatem, Panie, Boże mój, aby się wypełniły słowa Twoje, wypowiedziane do ojca mojego, Dawida, skoro już zechciałeś, abym sprawował władzę nad ludem, który jest tak liczny jak proch ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc teraz, o WIEKUISTY, Boże, niech będzie utwierdzone Twoje słowo, które wypowiedziałeś do mojego ojca Dawida; gdyż Ty mnie uczyniłeś królem nad wielkim ludem, niczym proch ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz, PANIE, Boże, niech potwierdzi się Twoje Słowo, które dałeś mojemu ojcu Dawidowi, gdyż Ty uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym, jak proch ziemi.