« 2Krn 14:15 2 Księga Kronik 15:1 2Krn 15:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Azaryasz, syn Obed, gdy się w nim stał duch Boży,
2.GDAŃSKA.1881Tedy na Azaryjasza, syna Obedowego, przypadł Duch Boży.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Duch Boży zstąpił na Azariasza, syna Obeda.
4.KRUSZYŃSKIBył Azariasz, syn Odeda, na którego zstąpił Duch Boży;
5.TYSIĄCL.WYD5A duch Boży spoczął na Azariaszu, synu Odeda.
6.BRYTYJKAWtedy Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży,
7.POZNAŃSKADuch Boży ogarnął Azarjahu, syna Odeda.
8.WARSZ.PRASKADuch Boży zstąpił na Azariasza, syna Odeda,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy do Azarii, syna Odeda, przyszedł Duch Boga.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas na Azariaszu, synu Odeda, spoczął Duch Boży.