« 2Krn 15:17 2 Księga Kronik 15:18 2Krn 15:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I to, co był poślubił ojciec jego i sam, wniósł do domu Pańskiego, śrebro i złoto i rozmaity sprzęt naczynia.
2.GDAŃSKA.1881Wniósł też, co był poświęcił ojciec jego, i co sam poświęcił, do domu Bożego, srebro i złoto i naczynia.
3.GDAŃSKA.2017Sprowadził też do domu Bożego to, co poświęcił jego ojciec i co on sam poświęcił: srebro, złoto i naczynia.
4.KRUSZYŃSKIZłożył w domu Bożym przedmioty poświęcone przez ojca swego i poświęcone przez siebie, srebro, złoto i naczynia.
5.TYSIĄCL.WYD5W świątyni Bożej złożył sprzęty poświęcone na ofiarę przez swojego ojca i przez siebie: srebro, złoto oraz naczynia.
6.BRYTYJKAKazał też sprowadzić do świątyni Bożej poświęcone dary swojego ojca i swoje własne dary w srebrze, złocie oraz naczynia.
7.POZNAŃSKAW Świątyni Bożej złożył dary, które poświęcił jego ojciec, i te, które on sam poświęcił, a mianowicie: srebro, złoto i różne przedmioty.
8.WARSZ.PRASKAW świątyni Bożej złożył on wszystkie przedmioty ofiarowane zarówno przez jego ojca, jak i przez niego samego: złoto, srebro i różne naczynia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wniósł też do Domu Boga to, co poświęcił jego ojciec oraz co sam poświęcił srebro, złoto oraz naczynia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSprowadził on też do świątyni Bożej dary poświęcone przez swojego ojca oraz dary poświęcone przez siebie, srebro, złoto oraz naczynia -