« 2Krn 15:1 2 Księga Kronik 15:2 2Krn 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wyszedł przeciw Asa i rzekł mu: Słuchajże mię, Asa i wszystek Juda i Benjamin! Pan z wami, żeście z nim byli: jeźli go szukać będziecie, najdziecie: a jeźli go opuścicie, opuści was.
2.GDAŃSKA.1881Który wyszedłszy przeciw Azie rzekł mu: Słuchajcie mię, Aza i wszystko pokolenie Judowe i Benjaminowe! Pan był z wami, pókiście byli z nim, a jeźli go szukać będziecie, znajdziecie go: ale jeźli go opuścicie, opuści was.
3.GDAŃSKA.2017I wyszedł on naprzeciw Asy, i powiedział mu: Słuchajcie mnie, Aso i całe pokolenie Judy i Beniamina. PAN jest z wami, dopóki jesteście z nim. Jeśli go szukać będziecie, znajdziecie go, ale jeśli go opuścicie, on opuści was.
4.KRUSZYŃSKIwystąpił on przed Asą i rzekł do niego: "Słuchaj mnie Aso, oraz wszystek Judo i Beniaminie. Bóg jest z wami, gdy wy z nim jesteście; gdy go szukacie, daje się wara znaleźć, lecz gdy go opuścicie, was opuści.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyszedł on naprzeciw Asie i rzekł mu: Posłuchajcie mnie, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina! Pan jest z wami, gdy wy jesteście z Nim. Jeśli Go będziecie szukać, pozwoli wam się znaleźć, a jeśli Go opuścicie i On was opuści.
6.BRYTYJKAWyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego: Słuchajcie mnie, ty Aso i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici! Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści.
7.POZNAŃSKAUdał się on do Asy i rzekł do niego: - Słuchajcie mnie, ty Aso oraz całe [pokolenie] Judy i Beniamina! Jahwe jest z wami, dopóki wy jesteście z Nim. Jeśli Go szukać będziecie, pozwoli się odnaleźć, ale jeśli Go opuścicie, wtedy i On was opuści.
8.WARSZ.PRASKAktóry przyszedł do Asy i powiedział mu: Posłuchaj mnie ty, Asa, oraz wszyscy wy, synowie Judy i Beniamina. [Posłuchajcie mnie]: Jahwe jest tak długo z wami, jak długo wy jesteście z Nim. Jeżeli go szukacie, On pozwala wam się znaleźć. Lecz jeśli wy odejdziecie od Niego, On również was opuści.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wyszedł naprzeciw Asy i mu powiedział: Słuchajcie mię, Aso i cały Judo, i Binjaminie! Pan był z wami, dopóki byliście z Nim; i jeżeli Go będziecie szukać znajdziecie go; ale jeśli go opuścicie opuści was.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWyszedł on zatem naprzeciw Asy i powiedział: Słuchajcie mnie, Aso, cała Judo i Beniaminie! PAN będzie z wami, jeśli wy będziecie z Nim. Jeśli będziecie Go szukać, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeśli Go opuścicie, i On was opuści.