« 2Krn 15:3 2 Księga Kronik 15:4 2Krn 15:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy się nawrócą w utrapieniu swem do Pana, Boga Izraelskiego, i szukać go będą, najdą go.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże gdyby się byli nawrócili w utrapieniu swem do Pana, Boga Izraelskiego, a szukali go, dałby się im był znaleść.
3.GDAŃSKA.2017Gdy jednak w swoim nieszczęściu nawrócili się do PANA, Boga Izraela, i szukali go, dawał się im odnaleźć.
4.KRUSZYŃSKIlecz w utrapieniu swoim powrócił do Jahwe, Boga Izraela, szukali go i dał im się znaleźć.
5.TYSIĄCL.WYD5Zwrócił się wówczas w swej udręce ku Panu, Bogu Izraela. Szukał Go, a On dał mu się odnaleźć.
6.BRYTYJKAW tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga izraelskiego, i szukał go, On też pozwolił im się znaleźć.
7.POZNAŃSKAI zwrócił się w swym nieszczęściu do Jahwe, Boga Izraela, szukał Go, a On pozwolił mu się odnaleźć.
8.WARSZ.PRASKAAle w całym tym nieszczęściu zwracał się on ciągle do Jahwe, swojego Boga, szukał Go i Bóg pozwolił, że Go w końcu znalazł.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak gdyby w swym utrapieniu nawrócili się do WIEKUISTEGO, Boga Israela, i Go szukali, dałby się im znaleźć.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wówczas w swojej udręce Izrael zawracał do PANA, Boga Izraela, i ludzie Go szukali, On dawał im się znaleźć.