« 2Krn 15:6 2 Księga Kronik 15:7 2Krn 15:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wy tedy umocnijcie się, a niechaj nie mdleją ręce wasze; bo będzie zapłata uczynkowi waszemu.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż wy zmacniajcie się, a niech nie słabieją ręce wasze; bo czeka zapłata pracy waszej.
3.GDAŃSKA.2017Wy więc umacniajcie się i niech nie słabną wasze ręce, bo czeka was zapłata za waszą pracę.
4.KRUSZYŃSKIWy zaś okażcie się silnymi, niechaj ręce wasze nie słabną, albowiem za czyny wasze istnieje nagroda".
5.TYSIĄCL.WYD5Wy zaś bądźcie mocni i nie opuszczajcie rąk, bo będzie zapłata za wasze czyny.
6.BRYTYJKALecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki.
7.POZNAŃSKAWy jednak bądźcie silni i nie dopuszczajcie, by osłabły wasze ręce, albowiem dzieło wasze będzie nagrodzone.
8.WARSZ.PRASKABądźcie tedy mocni! Niech nigdy nie omdleją wasze ramiona, gdyż za wasze trudy czeka was zapłata.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego wy się wzmacniajcie i niech nie słabną wasze ręce; bo zapłata czeka za waszą pracę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWy zatem zbierzcie siły, nie opuszczajcie rąk, ponieważ za wasze uczynki doczekacie się zapłaty.