« 2Krn 15:7 2 Księga Kronik 15:8 2Krn 15:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Co gdy usłyszał Asa, to jest, słowa i proroctwo Azaryasza, syna Obed proroka, umocnion jest, i zniósł bałwany ze wszystkiéj ziemie Juda i z Benjamin i z miast, które był pobrał, góry Ephraim, i poświęcił ołtarz Pański, który był przed przysionkiem Pańskim.
2.GDAŃSKA.1881A gdy usłyszał Aza te słowa, i proroctwo Obeda proroka, zmocnił się, i zniósł obrzydliwości ze wszystkiej ziemi Judzkiej i Benjamińskiej, i z miast, które był pobrał na górze Efraim, i odnowił ołtarz Pański, który był przed przysionkiem Pańskim.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Asa usłyszał te słowa i proroctwo proroka Obeda, umocnił się i usunął obrzydliwości z całej ziemi Judy i Beniamina, a także z miast, które zdobył na górze Efraim, i odnowił ołtarz PANA, który stał przed przedsionkiem PANA.
4.KRUSZYŃSKIGdy Asa usłyszał te słowa proroctwa Odeda proroka, nabrał odwagi i zniósł obrzydliwości z każdej dzielnicy Judy i Beniamina, i z miast, które zdobył w górach Efraima i odnowił ołtarz Boży znajdujący się przed przysionkiem Bożym.
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo <proroka Odda>, nabrał otuchy i usunął bożki z całej ziemi Judy i Beniamina, a także z miast, które zdobył w górach Efraima, i odnowił ołtarz Pański, który znajdował się przed przedsionkiem Pańskim.
6.BRYTYJKAGdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka, syna Odeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina, i ze wszystkich miast, które zdobył na pogórzu efraimskim i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana.
7.POZNAŃSKASkoro Asa usłyszał te słowa i [zrozumiał] przepowiednie proroka Odeda, nabrał mocy, usunął obrzydliwość ze wszystkiej ziemi Judy i Beniamina, a także z miast, które zdobył w górach Efraim, i odnowił ołtarz Jahwe, który stał przed przedsionkiem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKASłysząc tę zapowiedź proroka Odeda, Asa podniósł się na duchu. Kazał pousuwać wszystkie obrzydliwości z kraju Judy i Beniamina oraz z wszystkich miast, jakie zdobył kiedyś w górach Efraima. Polecił także odnowić ołtarz Jahwe, znajdujący się przed przedsionkiem Jahwe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Asa usłyszał te słowa i proroctwo Odeda, proroka wzmocnił się oraz zniósł obrzydliwości z całej ziemi Judy i Binjamina; z miast, które wziął na górze Efraima, i odnowił ołtarz WIEKUISTEGO, który był przed Przedsionkiem WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo proroka [Azariasza, syna] Odeda, zebrał się na odwagę i pousuwał ohydne bóstwa z całej Judy i Beniamina oraz ze wszystkich miast, które zdobył na pogórzu Efraima. Odnowił też ołtarz PANA, który stał przed przedsionkiem PANA.