« 2Krn 15:19 2 Księga Kronik 16:1 2Krn 16:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A roku trzydziestego i szóstego królestwa jego przyciągnął Baasa, król Izraelski, przeciwko Judzie, i murem obtaczał Rama, aby żaden nie mógł przespiecznie wniść i wyniść z królestwa Asa.
2.GDAŃSKA.1881Roku trzydziestego i szóstego królowania Azy, wyciągnął Baaza, król Izraelski, przeciwko Judzie, i zbudował Ramę, aby nie dopuścił wychodzić i wchodzić nikomu do Azy, króla Judzkiego.
3.GDAŃSKA.2017W trzydziestym szóstym roku panowania Asy nadciągnął przeciw Judzie Basza, król Izraela, i zbudował Rama, aby nikt nie mógł wychodzić od Asy, króla Judy, i wchodzić do niego.
4.KRUSZYŃSKIW roku trzydziestym szóstym panowania Asy, wystąpił Baasza, król Izraela, przeciwko Judzie i zbudował Ramę, aby nie dać możności wyjścia i wejścia do Asy, króla Judy.
5.TYSIĄCL.WYD5W trzydziestym szóstym roku panowania Asy powstał przeciw Judzie Basza, król Izraela. Zaczął umacniać on Rama, aby zamknąć królowi judzkiemu, Asie, drogę wyjścia i wejścia.
6.BRYTYJKALecz w trzydziestym szóstym roku panowania Asy wyruszył Baasza, król izraelski, przeciwko Judzie i obwarował Ramę, aby odciąć ludziom dostęp do Asy, króla judzkiego.
7.POZNAŃSKAW trzydziestym szóstym roku panowania Asy wyruszył przeciw Judzie Basza, król izraelski. Obwarował on [miasto] Rama, by uniemożliwić wszelkie poruszenia Asy, króla judzkiego.
8.WARSZ.PRASKAW trzydziestym szóstym roku panowania Asy król izraelski Basza wyruszył przeciwko Judzie. Umocnił się on w Rama i wskutek tego poddani Asy, króla judzkiego, nie mogli wyruszać na wojnę i z niej wracać.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trzydziestego szóstego roku panowania Asy, wyciągnął przeciwko Judzie Baesza, król israelski oraz zbudował Ramach, by nie dopuścić wychodzić i przechodzić do Asy, króla Judy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW trzydziestym szóstym roku panowania Asy wyruszył przeciw Judzie Basza, król Izraela, i zaczął budować fortyfikacje przeciw Ramie, aby odciąć mieszkańców miasta od Asy, króla Judy.