« 2Krn 16:11 2 Księga Kronik 16:12 2Krn 16:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rozuiemógł się téż Asa roku trzydziestego i dziewiątego królestwa swego, na ból nóg bardzo ciężki: a ani w chorobie swéj nie szukał Pana, ale więcej ufał w nauce lekarskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Potem rozniemógł się Aza roku trzydziestego i dziewiątego królowania swego, na nogi swoje, chorobą bardzo ciężką; a wszakże w onej chorobie swej nie szukał Pana, ale lekarzy.
3.GDAŃSKA.2017I w trzydziestym dziewiątym roku swojego panowania Asa rozchorował się na nogi, a choroba była bardzo ciężka. Jednak w swojej chorobie nie szukał PANA, lecz lekarzy.
4.KRUSZYŃSKIW roku trzydziestym dziewiątym królestwa swego Asa był złożony na nogi swoje ciężką niemocą i również w chorobie swojej nie szukał Boga, lecz lekarzy.
5.TYSIĄCL.WYD5W trzydziestym dziewiątym roku swego panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał bardzo, jednakże nawet w swej chorobie szukał nie Pana, lecz lekarzy.
6.BRYTYJKAW trzydziestym dziewiątym roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała; lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy.
7.POZNAŃSKAW trzydziestym dziewiątym roku swego panowania Asa zachorował bardzo ciężko na nogi, ale w swej chorobie nie szukał pomocy u Jahwe, lecz u lekarzy.
8.WARSZ.PRASKAW trzydziestym dziewiątym roku swego panowania Asa zachorował na nogi i bardzo cierpiał. Ale nawet w czasie tej choroby nie szukał [pomocy u] Jahwe, lecz u lekarzy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś trzydziestego dziewiątego roku swojego panowania Asa zaniemógł na swoje nogi, bardzo ciężką chorobą; a jednak w swojej chorobie nie szukał WIEKUISTEGO, ale lekarzy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW trzydziestym dziewiątym roku swojego panowania Asa zachorował na nogi i jego choroba bardzo się wzmogła. Ale nawet w tej chorobie nie zwracał się po pomoc do PANA, tylko do lekarzy.