« 2Krn 16:12 2 Księga Kronik 16:13 2Krn 16:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zasnął z ojcy swymi, i umarł roku czterdziestego i pierwszego królestwa swego.
2.GDAŃSKA.1881A tak zasnął Aza z ojcami swymi, a umarł roku czterdziestego i pierwszego królowania swego.
3.GDAŃSKA.2017I tak Asa zasnął ze swoimi ojcami, i umarł w czterdziestym pierwszym roku swojego panowania.
4.KRUSZYŃSKIAsa spoczął z ojcami swoimi i umarł w czterdziestym pierwszym roku swego panowania.
5.TYSIĄCL.WYD5Spoczął następnie Asa ze swymi przodkami, a zmarł w czterdziestym pierwszym roku swego panowania.
6.BRYTYJKAI spoczął Asa ze swoimi ojcami, umierając w czterdziestym pierwszym roku swego panowania.
7.POZNAŃSKAZasnął na koniec Asa z ojcami swymi, umarł w czterdziestym pierwszym roku swego panowania.
8.WARSZ.PRASKAKiedy Asa odszedł do swoich przodków w czterdziestym pierwszym roku sprawowania władzy,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Asa zasnął ze swymi przodkami, a umarł czterdziestego pierwszego roku swojego panowania.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW czterdziestym pierwszym roku swojego panowania Asa spoczął ze swoimi ojcami. Gdy umarł,