« 2Krn 16:13 2 Księga Kronik 16:14 2Krn 17:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923. I pogrzebli go w grobie jego, który był sobie wykopał w mieście Dawidowem: i położyli go na łożu jego pełnem rzeczy wonnych i maści nierządniczych, które były aptekarską robotą sprawione, i spalili nad niem z zbytnią pompą.
2.GDAŃSKA.1881I pochowano go w grobie jego, który sobie był wykopał w mieście Dawidowem; i położono go na łożu, które był napełnił rzeczami wonnemi, i rozmaitemi maściami aptekarską robotą przygotowanemi. I palili mu zapał wonny bardzo wielki.
3.GDAŃSKA.2017I pogrzebano go w jego grobie, który sobie przygotował w mieście Dawida. Położono go na łożu wypełnionym wonnościami i rozmaitymi maściami przygotowanymi według sztuki aptekarskiej. I rozpalono mu wielki ogień.
4.KRUSZYŃSKIPochowano go w jego grobie, który został dla niego wykuty w mieście Dawidowym; położono go na łożu, które napełniono wonnościami i maściami sporządzonymi według sztuki aptekarskiej i spalono też bardzo wielką ilość.
5.TYSIĄCL.WYD5Pochowano go potem w grobie, który wykuł sobie w Mieście Dawidowym. Złożono go na łożu wypełnionym pachnidłami i maściami, przygotowanymi według sztuki aptekarskiej, i spalono mu bardzo wiele kadzidła.
6.BRYTYJKAA pogrzebano go w jego grobie, który kazał sobie wykuć w Mieście Dawida. Położono go na marach, napełnionych wonnościami i maściami sporządzonymi nader umiejętnie, po czym zapalono na jego cześć wielki ogień.
7.POZNAŃSKAPochowano go w jego grobie, który dla siebie przygotował w Mieście Dawidowym. Położono go na łożu wypełnionym maściami i różnymi wonnościami, przygotowanymi sztuką aptekarską, i rozpalono na jego cześć olbrzmi stos.
8.WARSZ.PRASKApochowano go w grobowcu, który sam kazał sobie przygotować w Mieście Dawidowym. Ułożono go na łożu pełnym różnych wonności i pachnideł, przygotowanych według wskazań najlepszego spośród tych, którzy przygotowują wonności. Rozpalono też przy nim bardzo wielki stos.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc pochowano go w jego grobie, który sobie kupił w mieście Dawida. Położono go na łożu, które napełniono wonnościami i różnymi maściami aptekarskiej roboty. Podczas pogrzebu palili mu także bardzo wielki ogień.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITpochowano go w grobie, który kazał sobie wykuć w Mieście Dawida. Po śmierci położono go na marach pełnych wonności i różnych pachnących mieszanin i zapalono na jego cześć bardzo wielki ogień.