« 2Krn 16:6 2 Księga Kronik 16:7 2Krn 16:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego czasu przyszedł Hanani prorok do Asa, króla Judzkiego, i rzekł mu: Iżeś miał ufanie w królu Syryjskim, a nie w Panu, Bogu twoim, dlatego uszło wojsko króla Syryjskiego z ręki twéj.
2.GDAŃSKA.1881A onegoż czasu przyszedł Hanani, widzący, do Azy, króla Judzkiego, i mówił do niego: Iżeś spoległ na królu Syryjskim, a nie spoległeś na Panu, Bogu twoim, dlatego uszło wojsko króla Syryjskiego z ręki twojej.
3.GDAŃSKA.2017A w tym czasie widzący Chanani przyszedł do Asy, króla Judy, i powiedział mu: Ponieważ polegałeś na królu Syrii, a nie na PANU, swoim Bogu, wojsko króla Syrii uszło ci z ręki.
4.KRUSZYŃSKIW tym czasie przybył do Asy, króla judzkiego, Hanani widzący i rzekł do niego; "Ponieważ polegałeś na królu syryjskim, a nie polegałeś na Jahwe, Bogu twoim, dlatego wojsko króla syryjskiego uszło twojej ręki.
5.TYSIĄCL.WYD5W tym to czasie przyszedł do Asy, króla Judy, "Widzący" Chanani i rzekł do niego: Ponieważ oparłeś się na królu Aramu, a nie na Panu, Bogu twoim, dlatego wymknie się z twojej ręki wojsko króla aramejskiego.
6.BRYTYJKAW tym czasie przybył do Asy, króla judzkiego, jasnowidz Chanani i rzekł do niego: Ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na Panu, Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki.
7.POZNAŃSKAW tymże czasie przybył "widzący" Chanani do Asy, króla judzkiego, i rzekł do niego: - Ponieważ szukałeś oparcia u króla Aramu, a nie u Boga twojego, Jahwe, dlatego uszło ci z ręki wojsko króla Aramu.
8.WARSZ.PRASKAZa dni owych przyszedł do Asy, króla judzkiego, „widzący” Chanani i powiedział: Ponieważ zaufałeś królowi aramejskiemu, a nie Jahwe, swojemu Bogu, wojska króla aramejskiego wymkną się z twoich rąk.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego czasu do Asy, króla Judy, przyszedł Chanani, widzący, oraz do niego mówił: Oparłeś się na królu Aramu – a nie oparłeś się na WIEKUISTYM, twoim Bogu, i dlatego wojsko króla Aramu wymknęło się z twojej ręki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie przybył do Asy, króla Judy, jasnowidz Chanani: Ponieważ oparłeś się na królu Aramu - powiedział - zamiast oprzeć się na PANU, swoim Bogu, dlatego wojsko króla Aramu wymknie ci się spod kontroli.