« 2Krn 16:7 2 Księga Kronik 16:8 2Krn 16:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Azaż nie daleko więcéj było Ethyopianów i Libijczyków, w woziech i w jezdnych i w mnóstwie bardzo wielkiem? które, kiedyś uwierzył Panu, podał w ręce twoje.
2.GDAŃSKA.1881Azaż Etyjopczycy, i Lubimczycy nie mieli wojsk bardzo wielkich z wozami i z jezdnymi w mnóstwie bardzo wielkiem? a wżdy gdyś spoległ na Panu, podał je w rękę twoję.
3.GDAŃSKA.2017Czyż Etiopczycy i Libijczycy nie mieli ogromnego wojska z mnóstwem rydwanów i jeźdźców? A jednak, ponieważ polegałeś na PANU, oddał ich w twoją rękę.
4.KRUSZYŃSKICzyż Etiopowie i Libijczycy nie posiadali wojska licznego - wozów i jeźdźców w bardzo wielkiej liczbie? A gdyś polegał na Bogu, wydał ich w ręce twoje.
5.TYSIĄCL.WYD5Czyż Kuszyci i Libijczycy nie byli wielką potęgą dzięki rydwanom i bardzo licznym jeźdźcom? A jednak, gdy się oparłeś na Panu, oddał ich w twoje ręce.
6.BRYTYJKACzy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców? A jednak ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w twoją rękę.
7.POZNAŃSKACzyż Kuszy ci i Libijczycy nie mieli potężnego wojska oraz mnóstwa rydwanów i konnicy? Ty jednak oparłeś się na Jahwe, a On oddał ich w twoje ręce.
8.WARSZ.PRASKAKuszyci i Libijczycy mieli wiele wojska, bardzo dużo rydwanów i liczną konnicę, ale wszystko to dostało się w twoje ręce, ponieważ polegałeś tylko na Jahwe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż Kuszyci i Libijczycy nie mieli bardzo wielkich wojsk z wozami, i jezdnymi w wielkiej sile? Lecz gdy polegałeś na WIEKUISTYM, podał je w twoją rękę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy Kuszyci i Libijczycy nie byli bardzo licznym wojskiem zbrojnym w rydwany i jeźdźców? Mimo to, gdy oparłeś się na PANU, wydał ich w twoją rękę.