« 2Krn 16:8 2 Księga Kronik 16:9 2Krn 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem oczy Pańskie patrzą na wszystkę ziemię i dodawają mocy tym, którzy weń sercem doskonałem wierzą. A tak głupieś uczynił, i dlatego od tego czasu powstaną przeciwko tobie walki.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem oczy Pańskie przepatrują wszystkę ziemię, aby dokazywał mocy swej przy tych, którzy przy nim stoją sercem doskonałem. Głupioś to uczynił: przetoż od tego czasu powstaną przeciwko tobie wojny.
3.GDAŃSKA.2017Oczy PANA przebiegają bowiem całą ziemię, aby pokazywał on swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe wobec niego. Głupio postąpiłeś; z tego powodu odtąd będziesz miał wojny.
4.KRUSZYŃSKIOczy bowiem Boże przebiegają wszystką ziemię, aby podtrzymać tych, których serce jest względem niego doskonałe. Nie mądrze w tym postąpiłeś, gdyż odtąd będziesz miał wojny".
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. Postąpiłeś nierozsądnie tym razem, dlatego odtąd będziesz miał walki.
6.BRYTYJKAGdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim; lecz w tym postąpiłeś głupio, toteż odtąd będziesz miał ciągłe wojny.
7.POZNAŃSKASpojrzenie Jahwe ogarnia bowiem całą ziemię, by wesprzeć swą potęgą tych, którzy trwają przy Nim sercem nieskażonym. Tym razem postąpiłeś jak szaleniec i odtąd będziesz zmuszony prowadzić wojnę.
8.WARSZ.PRASKAJahwe bowiem ogarnia swoim wzrokiem całą ziemię, aby śpieszyć z pomocą tym, którzy ze wszystkich sił przy Nim trwają. Postąpiłeś więc nierozsądnie w tym wypadku i teraz czekają cię nieustanne wojny.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem oczy WIEKUISTEGO przepatrują całą ziemię, aby wzmacniać tak długo, jak są z Nim doskonałym sercem. Głupio to uczyniłeś; dlatego od tego czasu powstaną przeciwko tobie wojny.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Postąpiłeś niemądrze w tej sprawie i od teraz będziesz miał ciągłe wojny!