« 2Krn 17:11 2 Księga Kronik 17:12 2Krn 17:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Urósł tedy Jozaphat i uwielmożony jest aż ku górze: i pobudował w Judzie domy jako wieże i miasta murowane.
2.GDAŃSKA.1881Wzmagał się tedy Jozafat, i rosł nader bardzo, i pobudował w Judzie zamki, i miasta dla składów.
3.GDAŃSKA.2017I Jehoszafat wzrastał coraz bardziej w potęgę, i budował w Judzie zamki oraz miasta spichlerze.
4.KRUSZYŃSKIJozafat coraz więcej wzrastał w wielkości. Pobudował w Judei zamki i miasta ze składnicami;
5.TYSIĄCL.WYD5I tak doszedł Jozafat do szczytu swej wielkości. Zbudował on w ziemi Judy zamki warowne i miasta spichlerzy.
6.BRYTYJKAToteż Jehoszafat stawał się coraz potężniejszy i zbudował w Judzie warownie i miasta na składy.
7.POZNAŃSKAI tak wzrastał Jozafat coraz bardziej w potęgę i budował warownie oraz miasta-spichrze w [ziemi] judzkiej.
8.WARSZ.PRASKAW ten sposób dochodził Jozafat do szczytów potęgi. Zbudował na ziemi judzkiej wiele twierdz oraz miast służących za składnice.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Joszafat prowadził życie, podczas gdy bardzo rósł, i w Judzie pobudował zamki oraz miasta składy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJehoszafat zatem coraz bardziej potężniał. Pobudował on w Judzie warownie i miasta na spichlerze.