« 2Krn 17:14 2 Księga Kronik 17:15 2Krn 17:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po tym Johanan, książę, a z nim dwieście i ośmdziesiąt tysięcy.
2.GDAŃSKA.1881A po nim książę Johanan, a z nim dwa kroć sto tysięcy, i ośmdziesiąt tysięcy.
3.GDAŃSKA.2017Przy nim stał dowódca Jehochanan, a z nim dwieście osiemdziesiąt tysięcy.
4.KRUSZYŃSKIobok niego Jochohanan wódz, a z nim dwieście osiemdziesiąt tysięcy;
5.TYSIĄCL.WYD5przy jego zaś boku dowódca Jochanan, a z nim dwieście osiemdziesiąt tysięcy ludzi,
6.BRYTYJKAObok niego Jehochanan, dowódca dwustu osiemdziesięciu tysięcy;
7.POZNAŃSKAobok niego Jehochanan, który dowodził 280 000 dzielnych wojowników,
8.WARSZ.PRASKAPrzy jego boku znajdował się Jochanan na czele oddziału, który liczył dwieście osiemdziesiąt tysięcy ludzi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oprócz niego dowódca Jehochanan, a z nim dwieście osiemdziesiąt tysięcy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITprzy nim Jehochanan, dowodzący dwustu osiemdziesięcioma tysiącami,