« 2Krn 17:15 2 Księga Kronik 17:16 2Krn 17:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po tym téż Amazyasz, syn Zechry, poświęcony Panu, a z nim dwieście tysięcy mężów mocnych.
2.GDAŃSKA.1881A po nim Amazyjasz, syn Zychry, który się był dobrowolnie oddał Panu, a z nim dwa kroć sto tysięcy mężów dużych.
3.GDAŃSKA.2017Przy nim – Amazjasz, syn Zikriego, który dobrowolnie poświęcił się PANU, a z nim dwieście tysięcy dzielnych wojowników.
4.KRUSZYŃSKIobok niego Amasja, syn Ziehriego, który dobrowolnie poświęcił się Bogu, a z nim dzielnych wojaków dwieście tysięcy.
5.TYSIĄCL.WYD5a przy jego boku - Amazjasz, syn Zikriego, ochotnik w służbie Pańskiej, a z nim dwieście tysięcy dzielnych wojowników.
6.BRYTYJKAObok niego Amasjasz, syn Zikriego, ochotnik w służbie Pana, a z nim dwieście tysięcy dzielnych wojowników.
7.POZNAŃSKAa przy nim Amasja, syn Zikriego, który się dobrowolnie poświęcił [na służbę] Jahwe, a przy nim 200 000 dzielnych wojowników.
8.WARSZ.PRASKAZ kolei przy jego boku stał Amazjasz, syn Zikriego. Zgłosił się on dobrowolnie do służby Pańskiej, przyprowadzając z sobą dwieście tysięcy dzielnych wojowników.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I oprócz niego Amazjasz, syn Zychry, który się dobrowolnie oddał WIEKUISTEMU, a z nim dwieście tysięcy silnych mężów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITi przy nim Amazjasz, syn Zikriego, ochotnik w służbie PANA, dowodzący dwustoma tysiącami dzielnych wojowników.