« 2Krn 17:1 2 Księga Kronik 17:2 2Krn 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I postanowił poczty żołnierzów po wszystkich miastach Juda, które były obtoczone mury. I obronę rozłożył w ziemi Juda i w miastach Ephraim, które był pobrał Asa, ojciec jego.
2.GDAŃSKA.1881I osadził żołnierzem wszystkie miasta Judzkie obronne; osadził też i ziemię Judzką, także miasta Efraimskie, które był pobrał Aza, ojciec jego.
3.GDAŃSKA.2017I umieścił wojska we wszystkich warownych miastach Judy. Umieścił też załogi w ziemi Judy i w miastach Efraima, które zdobył Asa, jego ojciec.
4.KRUSZYŃSKIumieścił wojsko we wszystkich warownych miastach judzkich, umieścił też załogi w kraju judzkim, oraz w miastach Efraima, które zdobył jego ojciec Asa.
5.TYSIĄCL.WYD5Umieścił wojsko we wszystkich warownych miastach Judy i wyznaczył zarządców w ziemi judzkiej oraz w miastach Efraima, które zdobył jego ojciec, Asa.
6.BRYTYJKARozmieścił on wojsko po wszystkich warownych grodach judzkich i ustanowił namiestników w ziemi judzkiej oraz w miastach efraimskich, które zdobył Asa, jego ojciec.
7.POZNAŃSKAObsadził załogami wszystkie warownie judzkie, ustanowił zarządców w ziemi judzkiej i w miastach efraimskich, które zdobył jeszcze jego ojciec, Asa.
8.WARSZ.PRASKAPo wszystkich miastach warownych w całej Judzie porozmieszczał oddziały wojskowe, a nadto obsadził wojskiem nie tylko Judę, lecz także miasta efraimickie, zdobyte przez jego ojca, Asę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powierzył żołnierzom wszystkie judzkie miasta obronne; zwierzchnikom powierzył ziemię judzką, a także miasta efraimskie, które zabrał jego ojciec Asa.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITRozmieścił wojsko we wszystkich warowniach Judy, a na jej obszarze oraz w miastach Efraima, zdobytych przez jego ojca Asę, porozstawiał załogi.