« 2Krn 17:3 2 Księga Kronik 17:4 2Krn 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale w Bogu ojca swego, i postępował w przykazaniach jego a nie wedle grzechów Izraelskich.
2.GDAŃSKA.1881Ale Boga ojca swego szukał, i w przykazaniach jego chodził, a nie według spraw ludu Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017Lecz szukał Boga swego ojca i postępował według jego przykazań, a nie według czynów ludu Izraela.
4.KRUSZYŃSKIlecz szukał Boga ojca swego i chodził według jego przykazań, a nie tak, jak postępował Izrael.
5.TYSIĄCL.WYD5lecz szukał Boga swoich ojców i postępował zgodnie z Jego przykazaniami. Występków Izraela nie naśladował.
6.BRYTYJKAAle szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael.
7.POZNAŃSKASzukał natomiast Boga swego ojca i postępował według Jego przykazań, a nie według czynów Izraela.
8.WARSZ.PRASKAStarał się szukać jedynie Boga swojego ojca i zachowywać Jego przykazania, nie naśladując w niczym postępowania Izraela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.lecz szukał Boga swojego ojca i chodził w Jego przykazaniach, a nie według uczynków Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz szukał woli Boga swojego ojca i postępował według Jego przykazań, inaczej niż to było w przypadku Izraela.