« 2Krn 17:5 2 Księga Kronik 17:6 2Krn 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy serce jego wzięło śmiałość dla dróg Pańskich, wyżyny téż i gaje zniósł z Juda.
2.GDAŃSKA.1881A nabywszy wielkiego serca na drogach Pańskich, tem więcej znosił wyżyny i gaje bałwochwalcze z ziemi Judzkiej.
3.GDAŃSKA.2017Umocniło się jego serce w drogach PANA, tym bardziej więc znosił wyżyny i gaje z ziemi Judy.
4.KRUSZYŃSKIZwiększała się jego odwaga, gdy chodziło o drogi Boże i w dalszym ciągu znosił wyżyny i gaje w Judei.
5.TYSIĄCL.WYD5Serce jego umocniło się na drogach Pańskich, nadal więc usuwał wyżyny i aszery z Judy.
6.BRYTYJKAChodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i aszery.
7.POZNAŃSKAUmocnił swe serce postępując drogami Jahwe i zniósł wyżyny i gaje z ziemi judzkiej.
8.WARSZ.PRASKAPoczynał sobie coraz odważniej, chodząc drogami Jahwe, i pousuwał z Judy pozostałe jeszcze miejsca kultu na wyżynach oraz aszery.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy wzniósł serce na drogach WIEKUISTEGO, tym więcej znosił w Judzie wyżyny i bałwochwalcze gaje.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ całym sercem trzymał się dróg PANA, to również usunął z Judy świątynki i aszery.