« 2Krn 17:8 2 Księga Kronik 17:9 2Krn 17:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nauczali lud w Judzie, mając księgi zakonu Pańskiego, i obchodzili wszystkie miasta Judzkie i nauczali lud.
2.GDAŃSKA.1881Którzy uczyli w Judzie, mając z sobą księgi zakonu Pańskiego, i obchodzili wszystkie miasta Judzkie, i nauczali lud.
3.GDAŃSKA.2017Nauczali oni w Judzie, mając ze sobą księgę Prawa PANA, i obchodzili wszystkie miasta Judy, i nauczali lud.
4.KRUSZYŃSKICi nauczali w Judei, mając ze sobą księgę Prawa Bożego; obchodzili po wszystkich miastach judzkich i lud nauczali.
5.TYSIĄCL.WYD5Nauczali oni w Judzie, a mieli ze sobą księgę Prawa Pańskiego i obchodzili wszystkie miasta Judy, pouczając lud.
6.BRYTYJKAI ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą Księgę Zakonu Pańskiego; obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud.
7.POZNAŃSKANauczali oni w Judzie. Mieli [z sobą] Księgę Prawa Jahwe, obchodzili wszystkie miasta Judy i nauczali lud.
8.WARSZ.PRASKANauczali oni w całej Judzie, korzystając przy tym z księgi Prawa Jahwe. I obchodzili wszystkie miasta Judy, nauczając lud.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którzy uczyli w Judzie, mając z sobą Księgi Prawa WIEKUISTEGO; więc nauczali lud, obchodząc wszystkie judzkie miasta.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITi ci nauczali lud w Judzie. Mieli z sobą zwój Prawa PANA, obchodzili wszystkie miasta Judy i nauczali ludzi.