« 2Krn 17:19 2 Księga Kronik 18:1 2Krn 18:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Był tedy Jozaphat bogaty i sławny bardzo i spowinowacił się z Achabem.
2.GDAŃSKA.1881I miał Jozafat bogactw i sławy bardzo wiele, a spowinowacił się z Achabem.
3.GDAŃSKA.2017I Jehoszafat miał wiele bogactwa i wielką sławę, i spokrewnił się z Achabem.
4.KRUSZYŃSKIJozafat opływał w dostatek i chwałę i spowinowacił się z Ahabem.
5.TYSIĄCL.WYD5Jozafat stał się bardzo bogaty i sławny, a spowinowacił się z Achabem.
6.BRYTYJKAGdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem.
7.POZNAŃSKAGdy Jozafat stał się bardzo bogaty i sławny, spokrewnił się z Achabem.
8.WARSZ.PRASKAI cieszył się Jozafat wielkimi bogactwami i sławą, a przez małżeństwo [syna] został powinowatym Achaba.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jozafat miał bardzo wiele bogactw i sławy oraz spowinowacił się z Ahabem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i chwały, spowinowacił się z Achabem.