« 2Krn 18:11 2 Księga Kronik 18:12 2Krn 18:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A poseł, który był szedł, aby zawołał Micheasza, rzekł mu: Oto słowa wszystkich proroków jednemi usty dobre opowiadają królowi: proszę cię tedy, aby i mowa twoja od nich nie była różna, a mów szczęśliwe rzeczy.
2.GDAŃSKA.1881Tedy poseł, który chodził, aby przyzwał Micheasza, rzekł do niego, mówiąc: Oto słowa proroków jednemi usty dobrze tuszą królowi; niechże będzie, proszę, słowo twoje jako jednego z nich, a mów dobre rzeczy.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy posłaniec, który poszedł, aby przywołać Micheasza, powiedział do niego: Oto słowa proroków jednomyślnie wypowiadają królowi to, co dobre. Niech twoje słowo, proszę, będzie jak słowo jednego z nich i mów to, co dobre.
4.KRUSZYŃSKIPoseł, który się udał, aby przywołać Micheasza, przemówił doń w ten sposób: "Oto słowa proroków są jednobrzmiące, zwiastujące szczęście dla króla, niechaj słowo twoje - proszę - będzie jako jedno z tamtych: przemów pomyślnie!"
5.TYSIĄCL.WYD5Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak: Oto przepowiednie proroków są jednakowo pomyślne dla króla. Niechże więc twoja przepowiednia będzie taka, jak każdego z nich, żebyś zapowiedział powodzenie.
6.BRYTYJKAA posłaniec, który poszedł, aby przywołać Micheasza, rzekł do niego tak: Oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowo pomyślne dla króla; oby i twoje słowo było jak słowo każdego z nich; przepowiadaj dobrze!
7.POZNAŃSKAPosłaniec zaś, który poszedł wezwać Mikajehu, tak rzekł do niego: - Oto przepowiednie proroków są zgodne i pomyślne dla króla. Niechże i twoja przepowiednia będzie jako jedna z nich, prorokuj pomyślność królowi.
8.WARSZ.PRASKACzłowiek, który został posłany, żeby wezwać Micheasza, przemówił w te słowa: Wyrocznie proroków jednomyślnie mówią o powodzeniu króla. Niech więc i twoja przepowiednia będzie zgodna z tym, co powiedział każdy z nich. Micheasz jednak odpowiedział:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy poseł, co chodził, aby przywołać Michę, powiedział do niego, mówiąc: Oto słowa proroków jak jednymi ustami są dobre w odniesieniu do króla; proszę, niech twoje słowo będzie jak jednego z nich, zatem mów dobre rzeczy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem posłaniec, który poszedł przywołać Micheasza, dał mu do zrozumienia: Posłuchaj, proszę - powiedział. - Zapowiedzi wszystkich proroków, bez wyjątku, są dziś dla króla pomyślne. Postaraj się więc, aby twoja zapowiedź była jak jedna z nich - ogłaszaj powodzenie.