« 2Krn 1:17 2 Księga Kronik 2:1 2Krn 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I umyślił Salomon budować dom imieniowi Pańskiemu, a sobie pałac.
2.GDAŃSKA.1881Umyślił tedy Salomon budować dom imieniowi Pańskiemu, i pałac królewski dla siebie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Salomon postanowił zbudować dom dla imienia PANA oraz pałac królewski dla siebie.
4.KRUSZYŃSKI(1:18) Salomon postanowił wybudować dom dla imienia Bożego i pałac królewski dla siebie.
5.TYSIĄCL.WYD5Rozkazał też Salomon, aby wybudowano dom dla imienia Pańskiego, a dla niego samego pałac królewski.
6.BRYTYJKA(1:18) Następnie postanowił Salomon zbudować imieniu Pana świątynię oraz pałac królewski dla siebie.
7.POZNAŃSKA(1:18) Rozkazał następnie Salomon zbudować Dom dla Imienia Jahwe, a dla siebie pałac królewski.
8.WARSZ.PRASKA(1:18) Salomon postanowił zbudować świątynię dla Imienia Jahwe i pałac królewski dla samego siebie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Salomon rozkazał, by budować dom Imieniu WIEKUISTEGO, a dla siebie pałac królewski.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(1:18) Salomon postanowił przy tym zbudować świątynię oraz pałac królewski.