« 2Krn 20:37 2 Księga Kronik 21:1 2Krn 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zasnął Jozaphat z ojcy swymi i pogrzebion jest z nimi w mieście Dawidowem: a Joram, syn jego, królował miasto niego.
2.GDAŃSKA.1881Potem zasnął Jozafat z ojcami swymi, i pochowany jest z ojcami swymi w mieście Dawidowem, a królował Joram, syn jego, miasto niego.
3.GDAŃSKA.2017Potem Jehoszafat zasnął ze swoimi ojcami i został pogrzebany z nimi w mieście Dawida, a jego syn Joram królował w jego miejsce.
4.KRUSZYŃSKIJozafat spoczął z ojcami swoimi i został pogrzebany z ojcami swoimi w mieście Dawidowym; Jehoram, syn jego, panował zamiast niego.
5.TYSIĄCL.WYD5Jozafat spoczął ze swoimi przodkami i został pochowany przy swoich przodkach w Mieście Dawidowym, a jego syn, Joram, został w jego miejsce królem.
6.BRYTYJKAI spoczął Jehoszafat ze swoimi ojcami, i pochowano go obok jego ojców w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Jehoram, jego syn.
7.POZNAŃSKAGdy Jozafat zasnął z ojcami swymi i pochowany został obok swoich przodków w Mieście Dawidowym, objął po nim władzę jego syn, Joram.
8.WARSZ.PRASKAKiedy Jozafat odszedł do swoich przodków, został pogrzebany obok swoich ojców w Mieście Dawidowym. Władzę po nim objął jego syn Joram.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Jozafat zasnął ze swoimi ojcami i został pochowany ze swoimi przodkami w mieście Dawida; a zamiast niego królował jego syn Joram,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jehoszafat spoczął ze swoimi przodkami, pochowano go przy nich w Mieście Dawida, a władzę po nim objął jego syn Jehoram.