« 2Krn 21:11 2 Księga Kronik 21:12 2Krn 21:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przyniesiono mu list od Eliasza proroka, w którym napisano było: To mówi Pan, Bóg Dawida, ojca twego: Iżeś nie chodził drogami Jozaphata, ojca twego, i drogami Asa, króla Judzkiego:
2.GDAŃSKA.1881Tedy przyszło do niego pisanie od Elijasza proroka w ten sposób: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, ojca twego: Przeto, iżeś nie chodził drogami Jozafata, ojca twego, i drogami Azy, króla Judzkiego;
3.GDAŃSKA.2017Wtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: Tak mówi PAN, Bóg Dawida, twego ojca: Ponieważ nie chodziłeś drogami swego ojca Jehoszafata i drogami Asy, króla Judy;
4.KRUSZYŃSKINadszedł do niego list od Eliasza proroka w słowach: "Tak rzecze Jahwe, Bóg Dawida, ojca twego: Ponieważ żeś nie postępował drogami Jozafata ojca twego i drogami Asy, króla judzkiego,
5.TYSIĄCL.WYD5Przyszło potem do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: Tak mówi Pan, Bóg twego praojca, Dawida: Ponieważ nie postępowałeś drogami swego ojca, Jozafata, ani drogami Asy, króla judzkiego,
6.BRYTYJKAWtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Dlatego że nie chodziłeś drogami Jehoszafata, swego ojca, i drogami Asy, króla judzkiego,
7.POZNAŃSKAI przyszło do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: - Tak mówi Jahwe, Bóg Dawida, ojca twego: Ponieważ nie postępowałeś drogami ojca swego Jozafata i drogami króla judzkiego Asy,
8.WARSZ.PRASKAAż kiedyś tak napisał do niego prorok Eliasz: Oto, co mówi Jahwe, Bóg ojca twojego, Dawida. Ponieważ nie trzymałeś się dróg ojca swojego, Jozafata, ani Asy, króla judzkiego,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza, mówiące: Tak mówi WIEKUISTY, Bóg twojego przodka Dawida: Dlatego, że nie chodziłeś drogami twojego ojca Jozafata oraz drogami judzkiego króla Asy;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy przyszło do niego od proroka Eliasza pismo tej treści: Tak mówi PAN, Bóg twojego praojca Dawida: Dlatego, że nie kroczyłeś drogami swojego ojca Jehoszafata ani drogami Asy, króla Judy,