« 2Krn 21:12 2 Księga Kronik 21:13 2Krn 21:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ twego, ciebie lepsze, je[że]ś zbił.
2.WUJEK.1923Aleś chodził drogą królów Izraelskich, i przywiodłeś ku cudzołóstwu Judę i obywatele Jeruzalem, naśladując cudzołóstwa domu Achabowego, nadto pomordowałeś i bracią twą, dom ojca twego, lepsze nad cię:
3.GDAŃSKA.1881Aleś chodził drogą królów Izraelskich, a przywiodłeś w cudzołóstwo Judę, i obywateli Jeruzalemskich, tak jako cudzołożył dom Achabowy; nadto i braci twoich, dom ojca twego, lepszych nad cię, pomordowałeś:
4.GDAŃSKA.2017Ale chodziłeś drogą królów Izraela i przywiodłeś do cudzołóstwa Judę i mieszkańców Jerozolimy, tak jak cudzołożył dom Achaba, ponadto wymordowałeś swoich braci z domu swego ojca – lepszych od ciebie;
5.KRUSZYŃSKIa chodziłeś drogą królów izraelskich, i przywiodłeś do cudzołóstwa Judę i mieszkańców Jeruzalem, jako przywiódł do cudzołóstwa Izraela dom Ahaba, i ponieważ dom ojca twego - braci twoich, lepszych od ciebie, wymordowałeś:
6.TYSIĄCL.WYD5lecz postępowałeś drogą królów izraelskich i doprowadziłeś Judę oraz mieszkańców Jerozolimy do wiarołomstwa, jak wiarołomny był dom Achaba, ponadto wymordowałeś swoich braci i rodzinę swego ojca, lepszych od ciebie,
7.BRYTYJKALecz poszedłeś drogą królów izraelskich i przywiodłeś do cudzołóstwa Judę i mieszkańców Jeruzalemu, jak przywodził do cudzołóstwa ród Achaba, oraz pomordowałeś swoich braci, rodzinę swojego ojca, którzy byli lepsi od ciebie,
8.POZNAŃSKAale chodziłeś drogami królów izraelskich i przywiodłeś do wiarołomstwa Judę i mieszkańców Jeruzalem, podobnie jak to uczynił dom Achaba, a także ponieważ wymordowałeś braci twoich z domu ojca twego, którzy byli godniejsi od ciebie, oto
9.WARSZ.PRASKAa wszedłeś na drogę królów izraelskich; ponieważ dopuściłeś do nierządu w Judzie i w Jerozolimie, tak jak cały ród Achaba nakłonił do nierządu Izrael; ponieważ pomordowałeś własnych braci, którzy byli lepsi od ciebie, i całą rodzinę swego ojca.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale chodziłeś drogą israelskich królów, wprowadzając w cudzołóstwo Judę i obywateli Jeruszalaim, tak jak cudzołożył dom Ahaba; nadto pomordowałeś i twoich braci, dom twojego ojca, cenniejszych od ciebie
11.EIB.BIBLIA.2016.LITale poszedłeś drogą królów Izraela i przywiodłeś do nierządu Judę oraz mieszkańców Jerozolimy, podobnie jak to czynił ród Achaba, oraz pomordowałeś swoich braci, rodzinę swojego ojca, ludzi lepszych od ciebie,