« 2Krn 21:13 2 Księga Kronik 21:14 2Krn 21:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto Pan porazi cię wieliką raną z twym ludem, i z syny, i z żonami twymi, i ze wszym twym jimieniem.
2.WUJEK.1923Oto Pan skarze cię kaźnią wielką, z ludem twoim i z syny i z żonami twemi i ze wszystką majętnością twoją.
3.GDAŃSKA.1881Otoż Pan uderzy plagą wielką lud twój, i synów twoich, i żony twoje, i wszystkę majętność twoję;
4.GDAŃSKA.2017Oto PAN uderzy wielką plagą twój lud, twoich synów, twoje żony i cały twój majątek;
5.KRUSZYŃSKIoto Bóg dotknie wielką plagą lud twój i synów twoich, żony twoje i cały twój dobytek;
6.TYSIĄCL.WYD5dlatego Pan uderzy w ciebie wielką klęską, jakiej dozna twój naród, twoi synowie, twoje żony i cały twój majątek.
7.BRYTYJKAPrzeto Pan uderzy potężnym ciosem w twój lud, w twoich synów, w twoje żony i w twoje mienie,
8.POZNAŃSKAdlatego Jahwe nawiedzi wielką klęską twój lud, twoje dzieci i żony, a nadto wszystko, co do ciebie należy.
9.WARSZ.PRASKAJahwe dotknie straszną plagą cały twój lud, twoich synów, twoje żony wszystko, co do ciebie należy
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oto WIEKUISTY uderzy wielką plagą twój lud, twoich synów, twoje żony i całą twoję majętność.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITto wkrótce PAN zada ciężką klęskę twojemu ludowi, twoim synom, twoim żonom i wszystkiemu, co do ciebie należy.