« 2Krn 21:1 2 Księga Kronik 21:2 2Krn 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który miał bracią, syny Jozaphatowe: Azaryasza i Jahiel i Zacharyasza i Azaryasza i Michaela i Saphatyasza: wszyscy ci synowie Jozaphata, króla Judzkiego.
2.GDAŃSKA.1881Który miał braci, synów Jozafatowych: Azaryjasza i Jehijela, i Zacharyjasza, i Azaryjasza, i Michaela, i Sefatyjasza; wszyscy ci byli synowie Jozafata, króla Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017Ten miał braci, synów Jehoszafata: Azariasza, Jechiela, Zachariasza, Azariasza, Mikaela i Szefatiasza. Ci wszyscy byli synami Jehoszafata, króla Izraela.
4.KRUSZYŃSKIMiał braci, synów Jozafata: Azariję, Jehijela, Zachariasza, Azariasza, Michaela i Szefatiachu, wszyscy oni byli synami Jozafata, króla judzkiego.
5.TYSIĄCL.WYD5Miał on braci, synów Jozafata: Azariasza, Jechiela, Zachariasza, Azariasza, Mikaela i Szefatiasza. Wszyscy byli synami Jozafata, króla judzkiego.
6.BRYTYJKAMiał on braci, synów Jehoszafata: Azariasza, Jechiela, Zachariasza, Azariasza, Michaela i Szefatiasza. Wszyscy oni byli synami Jehoszafata, króla judzkiego.
7.POZNAŃSKAA miał on braci, synów Jozafata: Azarię, Jechiela, Zekarjahu, Azarjahu, Mikaela i Szefatjahu. Wszyscy oni byli synami Jozafata, króla judzkiego.
8.WARSZ.PRASKABraćmi Jorama, a synami Jozafata byli: Azariasz, Jechiel, Zachariasz, Azariasz, Mikael, i Szefatiasz. Wszyscy oni byli synami Jozafata, króla judzkiego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który miał braci, synów Jozafata: Azarię, Jechiela, Zacharjasza, Azarię, Michaela i Szefatję; ci wszyscy byli synami Jozafata, israelskiego króla.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMiał on braci, synów Jehoszafata: Azariasza, Jechiela, Zachariasza, Azariasza, Michaela i Szefatiasza. Wszyscy oni byli synami króla Izraela Jehoszafata.