« 2Krn 21:2 2 Księga Kronik 21:3 2Krn 21:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dał im ojciec ich darów wiele, śrebra i złota i dochody: z miasty bardzo obronnemi w Juda, a królestwo oddał Joramowi, przeto iż był pierworodny.
2.GDAŃSKA.1881Którym był dał ojciec ich upominków wiele, srebra i złota, i rzeczy kosztownych z miastami obronnemi w Judzie; ale królestwo oddał Joramowi, ponieważ on był pierworodny.
3.GDAŃSKA.2017Ich ojciec dał im wiele darów w srebrze i złocie oraz kosztowności wraz z warownymi miastami w Judzie. Ale królestwo oddał Joramowi, ponieważ on był pierworodnym.
4.KRUSZYŃSKIOjciec ich zostawił im liczne dary w srebrze, w złocie i w przedmiotach kosztownych z miastami warownymi w Judei, królestwo zaś oddał Jehoramowi, ponieważ on był pierworodnym.
5.TYSIĄCL.WYD5Obdzielił ich ojciec bogato darami: srebrem, złotem oraz kosztownościami, a także warownymi miastami Judy. Władzę królewską jednak oddał Joramowi, ponieważ on był pierworodny.
6.BRYTYJKAIch ojciec obdarował ich obfitymi darami w srebrze, w złocie i klejnotach oraz miastami warownymi w Judzie; lecz władzę królewską oddał Jehoramowi, gdyż on był pierworodnym.
7.POZNAŃSKAojciec obdarzył ich licznymi darami w srebrze i złocie oraz kosztownościami, a ponadto [oddał im] warowne miasta Judy. Władzę królewską jednak przekazał Joramowi, gdyż on był pierworodnym.
8.WARSZ.PRASKAIch ojciec zostawił im niemały majątek w złocie i w srebrze oraz w różnych cennych przedmiotach. Ponadto przekazał im miasta warowne w Judzie, lecz władzę nad całym królestwem zachował dla Jorama, ponieważ był on jego synem pierworodnym.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ojciec dał im wiele upominków: Srebra, złota oraz kosztownych rzeczy wraz z obronnymi miastami w Judzie; ale królestwo oddał Joramowi, ponieważ on był pierworodnym.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITIch ojciec obdarzył ich hojnymi darami w srebrze, złocie i klejnotach, dał im też warowne miasta w Judzie. Władzę królewską jednak przekazał Jehoramowi, ponieważ on był pierworodnym.