« 2Krn 21:4 2 Księga Kronik 21:5 2Krn 21:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Trzydzieści i dwa lata miał Joram, gdy począł królować, a ośm lat królował w Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Trzydzieści i dwa lata miał Joram, gdy począł królować, a ośm lat królował w Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017Joram miał trzydzieści dwa lata, kiedy zaczął królować, i królował osiem lat w Jerozolimie.
4.KRUSZYŃSKIJehoram miał trzydzieści dwa lata, gdy zaczął panować i panował osiem lat w Jeruzalem.
5.TYSIĄCL.WYD5Joram miał trzydzieści dwa lata w chwili objęcia rządów i panował osiem lat w Jerozolimie.
6.BRYTYJKAJehoram miał trzydzieści dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie osiem lat.
7.POZNAŃSKATrzydzieści dwa lata liczył Joram, gdy zaczął panować, a panował osiem lat w Jeruzalem.
8.WARSZ.PRASKAGdy Joram wstępował na tron, miał trzydzieści dwa lata, a rządził w Jerozolimie lat osiem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Joram, kiedy zaczął królować miał trzydzieści dwa lata, a panował osiem lat w Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJehoram miał trzydzieści dwa lata, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie osiem lat.